Inzet cao GGZ

19.04.2019

Vorige maand hebben we de NU’91 leden via een enquête om input gevraagd voor de inzet voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao GGZ. De reacties hebben we meegenomen in de inzet voor de komende onderhandelingen. Die inzet is besproken met de NU’91-klankbordgroep GGZ, waarin een aantal van jullie collega’s het hele jaar door meepraat over  arbeidsvoorwaardelijke zaken. Dit heeft geresulteerd in drie grote thema’s voor het cao-overleg.

DE THEMA’S

Loon

Een behoorlijke loonsverbetering die echt meer koopkracht biedt is op zijn plaats om jou te waarderen en te erkennen in de maatschappelijk belangrijke taak die je hebt. Het uiteindelijke percentage wordt bij het bereiken van het onderhandelingsresultaat aan jou voorgelegd.

Meer rust in de roosters en extra werken beter belonen

Jullie geven aan veel extra te werken buiten het rooster om en veel last te hebben van oproepen op vrije dagen en/of de vele bereikbaarheidsdiensten. Deze voortdurende beschikbaarheid voor het werk geeft veel stress, wat leidt tot ziekteverzuim en uitstroom en moet dus worden gestopt. Wij willen dat alle uren weer worden ingeroosterd en gerespecteerd en dat je weer vrij bent als je niet bent ingeroosterd. Wij willen afspreken hoe extra werken wordt georganiseerd en dat deeltijders hiervoor dezelfde vergoeding krijgen als voltijders.

Om de beschikbaarheid buiten het rooster terug te dringen, zet NU’91 in op het maximeren van het aantal bijzondere diensten. Ook moeten deze diensten financieel aantrekkelijker worden gemaakt.

Generatiebeleid
In de enquete gaf 80% aan langer te kunnen doorwerken door tijdig minder te gaan werken. We willen met werkgevers afspraken maken over randvoorwaarden hierbij, waaronder meer balans in roosters (vaste tijden met voldoende rustmomenten), geen slopende diensten voor 57+-ers en minder werken met behoud van salaris.

De onderhandelingen

Onder deze link staat de volledige inzet van NU’91. Die gaan we begin mei met de andere bonden bespreken om zo tot een gezamenlijke inzet namens alle werknemers te komen voor het cao-overleg met GGZ Nederland. De onderhandelingen starten op 23 mei. Ons streven is om begin juli duidelijkheid te hebben of het bereiken van een resultaat haalbaar is.